Upadek banku i jego skutki dla deponenta

W momencie zakładania lokaty bankowej każdy z nas zastanawia się, czy jego pieniądze będą w danym banku bezpieczne. Jeżeli wybraliśmy konkretny bank i zdecydowaliśmy, że ma on zostać naszym bankiem to znaczy, że został on nam przez kogoś polecony lub zrobiliśmy wstępny „research” na rynku. Sektor bankowy jest duży i wybór odpowiedniego banku jest niełatwym wyzwaniem.
W każdym kraju zdarzają się kryzysy finansowe w tym kryzysy bankowe.

Banki obowiązuje tajemnica bankowa, więc potencjalnej osobie fizycznej trudno jest dostrzec, że sytuacja finansowa danej instytucji pogarsza się. Kryzys taki może zostać zapoczątkowany np. przez złe kredyty, czyli te, których kredytobiorcy nie spłacają, zachowania korupcyjne pracowników banku, niekorzystne zmiany kursów walut, w których bank udzielił kredytów. W przypadku zbyt dużej ilości złych kredytów zaczyna się tworzyć tzw. spirala długu, oznacza to, że bank udziela następnych kredytów na spłatę istniejącego już zadłużenia i wpada we własną pułapkę. Jeśli pojawi się któryś z wymienionych wyżej czynników obciążone zostają pasywa banku. Jak powszechnie wiadomo bilans banku nie może być ujemny, więc obciążenie to nie może być zbyt duże. W przeciwnym wypadku bank poniesie stratę, która może doprowadzić bezpośrednio do jego upadku.

W sytuacji rosnącego wciąż zadłużenia i niewypłacalności zarząd banku ma obowiązek poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego, która podejmuje ostateczną decyzję o ogłoszeniu jego upadłości. Z punktu widzenia konsumenta oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zostają rozwiązane wszystkie jego lokaty i rachunki, jakie posiadał w tym banku. Zadaje on sobie pytanie, co z moimi pieniędzmi lub zawartością mojej skrytki sejfowej, czy je odzyskam?

Wypłatą depozytów każdego upadłego banku zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie banki posiadające siedzibę na terytorium RP lub kraju należącego do UE są objęte systemem gwarantowania depozytów. Krótko mówiąc banki są zobowiązane do wnoszenia opłat na ten fundusz, aby w przyszłości w razie upadłości jednego z nich osoby, które posiadały w nim ulokowane pieniądze lub rzeczy mogły otrzymać ich równowartość. Jedynym mankamentem tej zasady jest górna granica wypłaty środków. Wynosi ona 100 000 euro. Wszystkie oszczędności ponad tą kwotę nie zostaną nam zwrócone przez BFG. Jednak zawsze jest jakaś szansa na odzyskanie ich w przyszłości. Możemy się o nie ubiegać od upadłego banku w wyniku jego podziału lub od instytucji, która przejmie to co po nim zostało.

Kryzys bankowy może mieć poważne konsekwencje, gdy jest wykrywany zbyt późno. Konsekwencje mogą być dla nas bardzo szkodliwe. Jednak każdy może to ryzyko minimalizować poprzez niektóre działania. Jednym z nich jest pobieranie corocznego bilansu z naszego banku, porównywanie go z rokiem ubiegłym. Drugą metodą jest rozkładanie naszych oszczędności, nawet jeśli nie przekraczają kwoty gwarantowanej w danym momencie przez BFG, w kilku bankach. Możemy również pomyśleć o innych sposobach lokowania oszczędności tj. obligacje rządowe, bankowe lub fundusze rynku pieniężnego. Ryzyka nie unikniemy całkowicie, ale w ten sposób możemy go maksymalnie zminimalizować.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o