Jaruzelski i Kiszczak bez stopni generalskich! Nowelizacja kolejnej ustawy.

Rząd przygotowuje nowelizację kolejnej ustawy, która da możliwość odebranie stopnia generalskiego między innymi dla Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka.

Ministerstwo Obrony Narodowej jest w trakcie przygotowywania nowego projektu, który w grudniu 2016 roku zapowiadał ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Mowa tu o odebraniu stopni generalskich, między innymi dla Jaruzelskiego oraz Kiszczaka. O tym, że – wbrew nieprawdziwymi informacjom, które pojawiły się w przestrzeni medialnej jakoby ten projekt był wstrzymany – projekt zostanie zrealizowany za około 4 tygodnie poinformował w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk do gościem programu „jeden na jeden” emitowanego w TVN24. Poinformował on tam opinię publiczną o nowym projekcie ustawy, dzięki której umożliwiono zostanie odebranie stopnia generalskiego Jaruzelskiemu oraz Kiszczakowi.

„- Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych tygodni – myślę tu o trzech-czterech tygodniach – na Radzie Ministrów stanie projekt ustawy, która pozwoli na odebranie stopnia generalskiego takim osobom jak pan Jaruzelski czy pan Kiszczak” – oświadczył Michał Dworczyk.

Temat takiej ustawy po raz pierwszy poruszał ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. ” Zbrodniarze odpowiedzialny za działania zbrojne przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli na to, by nosić te stopnie wojskowe! ” – przekonywał wówczas Antoni Macierewicz.

Ustawa, o której mowa, to nowelizacja istniejącej już ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Jej nowelizacja będzie umożliwiała pozbawienie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego (również pośmiertnie) osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Znajduje się tam także zapis o możliwości zdegradowania żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego lub pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa (dotyczy osób, o których mowa w artykule 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów).

Za „pożądaną oraz istotną ustawę” uważa ją znany historyk doktor Piotr Gontarczyk, pracujący w biurze badań historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

” – z punktu widzenia rozliczenia z PRL taka ustawa jest pożądana istotna. Mamy wielu różnych pułkowników i generałów, obwieszonych medalami, chodzących w mundurach, a ich cała życiowa droga nie służyła Polakom ani idei niepodległościowej – szkodzili Polsce. ” – przekonywał doktor Piotr Gontarczyk w ubiegłym roku. Jednocześnie przypominał, że „trzeba tak napisać tę ustawę, aby budziła możliwie najmniej kontrowersji, żeby miała możliwie najmniej punktów, które będą potem wskazywane jako problematyczne. Trzeba zadbać żeby była możliwie jak najbardziej precyzyjna, sprawiedliwa.”

Mimo pozytywnego nastawienia do samej ustawy, doktor Piotr Gontarczyk, wyrażał głęboką wątpliwość co do tego, do jakiego stopnia zdegradować na przykład Wojciecha Jaruzelskiego. ” – Teraz jest pytanie so jakiego stopnia należałoby zdegradować towarzysza generała. Czy do stopnia szeregowca? Wiemy, że był na froncie. Walczył z Niemcami do 1945 roku i wyszedł z II wojny światowej w stopniu oficerskim porucznika. Nie był wówczas komunistą – był typowym Polakiem. Jednym z tych, którzy wracali do Polski różnymi drogami. Takich wątpliwości czy chociażby kwestii wartych wcześniej przemyślenia jest więcej. To trzeba wszystko solidnie przeanalizować na etapie prac nad ustawą. ” – podkreślał w swojej wypowiedzi doktor Gontarczyk.

Wydając opinie na temat nowelizacji ustawy dr Piotr Gontarczyk wielokrotnie apelował o wyjątkową rozwagę oraz precyzyjne jej opisanie.

” – Sądzę, że jeśli zostanie to w taki sposób zdefiniowane w projekcie, że będą to osoby z Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, z zarządu drugiego Sztabu Generalnego, z Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a także wysocy oficerowie Ludowego Wojska Polskiego choćby ze Sztabu Generalnego, którzy znali plany inwazji Układu Warszawskiego na Zachód, która skończyłaby się dla Polski atomową zagładą to będzie to dobra ustawa, porządkująca kolejne elementy rozliczeń z komunizmem.”

” Musi ponieść odpowidzialność za wprowadzenie stanu wojennego.”

Jak Powszechnie wiadomo Wojciech Jaruzelski był jednym z najmłodszych w PRL generałów, został nim bowiem w 1956 roku w wieku zaledwie 33 lat. Wcześniej pełnił funkcję między innymi współpracownika Informacji Wojskowej o pseudonimie „Wolski”. Przez pięć lat – do 1965 roku- pełnił on funkcję szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, a następnie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, aż do 1968 roku, w którym został Ministrem Obrony Narodowej w rządzie PRL. W latach 1981-1985 piastował funkcję premiera, a w latach 1981-1989 Pierwszego Sekretarza KC PZPR. Od 1985 do 1989 roku był przewodniczącym Rady Państwa PRL, czyli formalną głową państwa następnie w latach 1989-1990 prezydentem PRL/RP.
Wojciech Jaruzelski jest w pełni odpowiedzialny za wprowadzanie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego oraz delegalizację NSZZ ” Solidarność”.
Czesław Kiszczak posiada również bardzo bogatą historię – w latach 1989-1990 był ministrem Spraw Wewnętrznych w okresie stanu wojennego. Wcześniej zajmował się między innymi wywiadem i kontrwywiadem wojskowym, a w 1989 roku przewodniczył stronie rządowej w rozmowach Okrągłego Stołu. W wyborach w 1989 roku na krótko został nominowany na premiera, a także wicepremiera w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Bardzo kontrowersyjny okazał się także fakt, że – jak wydało się w lutym 2016 roku – przechowywał on w swoim domu teczkę towarzysza „Bolka” – współpracownika SB z lat 1970-1976.

Degradacja żołnierza nie taka prosta.

W świetle obecnie panującego prawa żołnierz może stracić stopień wojskowy w przypadku, gdy zrzeknie się on obywatelstwa polskiego, odmówi złożenia przysięgi wojskowej lub uprawomocni sie wyrok sądu orzekającego wobec niego środek karny pozbawienia praw publicznych albo degradacji. Przez środki karne, stosowane wobec żołnierzy rozumie się (oprócz kar, na które można skazać także cywilów) wydalenie z zawodowej służby wojskowej oraz degradację (obejmującą utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego).
Według tego samego Kodeksu Karnego sąd może orzec degradację w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego, a zwłaszcza w wypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Po ponownym podjęciu tematu degradacji ze stopnia generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka wśród historyków rozgorzała płomienna dyskusja. Wielu z nich poddaje wątpliwości czy jest to właściwe biorąc pod uwagę ich cały dorobek polityczny oraz wkład w kształtowanie się Państwa Polskiego. Jak dotąd nie wiadomo kogo jeszcze obejmie degradacja dzięki nowelizacji tej ustawy.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o